Branżowy portal stolarki

Branżowy portal stolarki
architektura-budownictwo-gospodarka

Fimtec

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają przyszłość, ale..

2013-04-14 | Autor: GEC
Źródło: MŚP

Zagrożenia dla polskiego eksportu

Europa Środkowa i Wschodnia oraz inne europejskie gospodarki wschodzące muszą liczyć się z możliwością spadku koniunktury z powodu swoich powiązań z Unią Europejską – wynika z analizy kredytowo-inwestycyjnej Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności. „Gwałtownie zmieniły się czynniki ryzyka, a w ślad za nimi także ocena stabilności gospodarek poszczególnych krajów” – mówi Tomasz Starus, dyrektor Biura Oceny Ryzyka w Euler Hermes. Tym samym zmieniły się i nadal będą się zmieniać warunki prowadzenia biznesu czy inwestowania na obcych rynkach. Eksporterzy, importerzy, inwestorzy powinni liczyć się z zagrożeniem zerwania łańcucha dostaw, niewypłacalności klientów/kontrahentów, spadku opłacalności inwestycji, pogorszenia się ogólnego klimatu w danym kraju. Inwestorzy finansowi – z niższą stopą zwrotu z kapitału lub wręcz stratą.

Dla Europy Zachodniej przewidywania są następujące:

● Zaostrzenie polityki fiskalnej w kontekście odpowiedniego wzrostu.
● W strefie euro uporządkowane wsparcie finansowe w ramach podobnych ograniczeń.

Strefa euro:

● kryzys bankowy i pętla zadłużenia państwowego pozostają głównym źródłem zagrożenia;
● polityczne zaangażowanie w euro pozostaje na wysokim poziomie i jest niedoceniane;
● najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że istnieje wystarczająca determinacja polityczna, by zachować strefę euro, jednak nie można wykluczać obowiązkowej restrukturyzacji długu dla niektórych państw;
● w efekcie wszystkie państwa strefy euro zachowują rating AA;
● szereg gospodarek znajduje się w trudnej sytuacji, szczególnie Grecja, Irlandia, Portugalia (potrzebowały pomocy ze strony UE i MFW) oraz Hiszpania. Te cztery państwa mają wysoki wskaźnik FFI (wysokie ryzyko zaburzeń przepływów finansowych) oraz wskaźnik koniunktury CRI – 3 (wysokie ryzyko) z uwagi na słaby wzrost gospodarczy;
● rating Włoch to przypadek graniczny – wskaźnik potencjalnych zaburzeń przepływów finansowych FFI pomiędzy średnim a wysokim (wysokie ryzyko zaburzeń przepływów finansowych);
● głównym czynnikiem ryzyka jest rozprzestrzenienie się kłopotów trapiących Portugalię do Hiszpanii i wolniejszy od oczekiwań wzrost, prowadzący do sytuacji zmęczenia długiem i powrotu na drogę nadmiernych wydatków.
● Inne: poprawa koniunktury w Wielkiej Brytanii trwa, ale jest powolna. Można zaobserwować polityczne zdecydowanie, by ograniczyć deficyt fiskalny.

Handel międzynarodowy zwiększa się wskutek równoległego działania trzech czynników: rosnącego popytu (apędzanego czynnikami gospodarczymi, powiązanymi z poprawą koniunktury, oraz strukturalnymi, np. zmiany demograficzne i efekt nadrabiania strat wobec państw rozwiniętych przez gospodarki wschodzące), liberalizacji przepisów dotyczących przekraczania granic oraz wydłużenia globalnych łańcuchów zaopatrzenia. W tej sytuacji warunki gospodarcze w krajach wschodzących w coraz większym stopniu stają się motorami wzrostu i światowego handlu, narażonymi na ryzyko zewnętrzne, które trudno jest przewidzieć (potrójna katastrofa, która dotknęła Japonię).

Szanse i zagrożenia rynkowe małych przedsiębiorstw


Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) cechuje duża wrażliwość na wszelkie wahania i niestabilność. Dlatego podstawowym warunkiem osiągnięcia dobrego efektu ekonomicznego i psychologicznego jest długofalowa, stabilna polityka makroekonomiczna państwa.
Zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają trzy podstawowe bariery rozwojowe:
1) bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi zarówno z ogólnej sytuacji gospodarczej (wahania koniunktury) jak i zmian natężenia konkurencji,
2) problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej. W większości przypadków problemy te są umniejszane przez przedsiębiorców, ale faktycznie istnieją i stanowią istotną przeszkodę w rozwoju,
3) bariery finansowe.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw w 2013 r.

Szanse to na przykład:

poprawa sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych polskich firm, np. w Niemczech,
obniżenie inflacji,
poprawa sytuacji w strefie euro,
obniżenie kosztu pieniądza i poprawa dostępu do kapitału,
obniżenie tempa wzrostu cen ropy, w tym benzyny i oleju napędowego,
obniżenie cen gazu,
zmiana regulacji dotyczących zamówień publicznych, a przede wszystkim zmiana praktyki stosowania istniejących regulacji.

Więcej na portalu: http://www.akademiaparp.gov.pl/

Przeczytaj także

Nowość, najcieplejsz...

Nowość, najcieplejsza brama segmentowa na rynku !!! Grupa PETECKI wprowadza na rynek nową bramę segmentową. PETECKI...

Więcej

Mały sprzęt wielkich...

Montaż szkła – przyssawki do szyb. Duże przeszklenia od kilku lat wiodą prym wśród trendów w...

Więcej

Partnerzy infookno.pl

Facebook