Branżowy portal stolarki

Branżowy portal stolarki
architektura-budownictwo-gospodarka

  • Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
  • ul. Laski 83
  • 41-306 Dąbrowa Górnicza
  • Dane kontaktowe:
  • 32 26 44 079
  • www:www.ltb.org.pl

Opis

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)(www.pca.gov.pl), jako laboratorium wykonujące badania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 
Numer akredytacji AB661
 
Zakres akredytacji
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., jako jednostka akredytowana przestrzega wszelkich postanowień międzynarodowej organizacji laboratoriów akredytowanych ILAC/MRA  (www.ilac.org)
 
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. jest jednostką notyfikowaną do przeprowadzania badań wstępnych typu (ITT) w ramach oceny zgodności wyrobów budowlanych, koniecznej do legalnego wprowadzania ich na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)
 
Numer notyfikacji :                                       1827
 
Oficjalny zapis w NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&num=1801&text=1801-1900
 
Funkcja:
laboratorium badawcze
System oceny zgodności (AVCP):
3
Rozporządzenie  - wyroby budowlane:
305/2011
Specyfikacja techniczna:
EN 14351-1:2006+A1:2010
Zakres:
Drzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy wraz z odpowiednimi okuciami: - Okna (z lub bez odpowiedniego okucia) (wszystkie pozostałe)
 
Jako jednostka notyfikowana LTB Sp. z o.o. bierze udział w pracach Grupy Sektorowej 06 (SG06), Grupy Jednostek Notyfikowanych dla Rozporządzenia – wyroby budowlane (GNB –CPR) i prowadzi działalność zgodnie z wszystkimi interpretacjami norm, zawartych w dokumentach stanowiskowych.
 
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp.z o.o. jest członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)( www.pkn.pl):
 
KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
 
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. bierze udział (z ramienia PKN) w pracach Komitetu Technicznego TC33 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) (www.cen.eu/cen/pages/default.aspx)
 

Przeczytaj także

Mały sprzęt wielkich...

Montaż szkła – przyssawki do szyb. Duże przeszklenia od kilku lat wiodą prym wśród trendów w...

Więcej

Nowość, najcieplejsz...

Nowość, najcieplejsza brama segmentowa na rynku !!! Grupa PETECKI wprowadza na rynek nową bramę segmentową. PETECKI...

Więcej

Partnerzy infookno.pl

Facebook