Branżowy portal stolarki

Branżowy portal stolarki
architektura-budownictwo-gospodarka

Somfy

Fundusze europejskie -kolejna odsłona dla MŚRiP

2013-04-01 | Autor: infookno

Dotacja na innowacyjną technologię - 4.4 POIG
Z informacji dostępnych na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w 2013 roku polscy przedsiębiorcy będą mieli kolejną szansę, po ,,Kredycie technologicznym’’ i ,,Programie pilotażowym na wdrożenie wynalazku’’, na realizację inwestycji polegających na wdrożeniu innowacyjnych technologii. Umożliwia to działanie 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym’’. Według opublikowanych przez PARP informacji, konkurs ten zostanie ogłoszony w drugiej połowie kwietnia 2013 roku.

W ramach działania 4.4. o wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty z sektora MŚP, czyli mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak pewnym utrudnieniem dla tych firm może okazać się kryterium minimalnej wartości inwestycji, o której dofinansowanie można się ubiegać, gdyż wynosi ono w tym przypadku aż 8 mln złotych. Choć dla statystycznego mikro bądź małego przedsiębiorstwa pozyskanie finansowania na tak wysoką kwotę może być przeszkodą trudną do pokonania, to warto o nie walczyć, gdyż środki będą przyznawane zgodnie z mapą pomocy publicznej (od 40 do 70 proc. kosztów kwalifikowanych). Co w przypadku mikro i małych firm realizujących projekty o minimalnej wartości 8 mln zł, daje nawet do 5,6 mln zł dotacji w najbiedniejszych województwach.

Wspomniany wcześniej ,,Kredyt technologiczny’’ był zdecydowanie najpopularniejszym działaniem inwestycyjnym w dwóch ubiegłych latach. Jednak różni się on znacząco od działania 4.4. Przede wszystkim instytucją wdrażającą jest w tym przypadku PARP w Warszawie, a nie Bank Gospodarstwa Krajowego, jak to było w przypadku kredytu. W związku z tym dokumentacja aplikacyjna ma całkowicie inną konstrukcję i jej sposób składania jest zupełnie inny. Różnica pomiędzy tymi dwoma popularnymi działaniami wynika również z samej formy udzielenia pomocy. W przypadku ,,Kredytu technologicznego’’ wsparcie jest udzielane w postaci tzw. premii technologicznej przeznaczonej na spłatę kredytu technologicznego zaciąganego w jednym z banków komercyjnych posiadających umowę o współpracy z BGK. Natomiast działanie 4.4 to klasyczna dotacja wypłacana w formie refundacji lub zaliczki. Jednak najistotniejszą różnicą pomiędzy działaniami są kryteria oceny. W przypadku kredytu technologicznego projekt - aby otrzymać dofinansowanie - musiał zdobyć wszystkie 9 na 9 możliwych punktów w ocenie merytorycznej. Zatem wszystkie kryteria merytoryczne były obligatoryjne, a niespełnienie jednego z nich skutkowało odrzuceniem wniosku.

Autor: Łukasz Stabiński, artykuł pochodzi z portalu Fundusze Europejskie
http://www.fundusze-europejskie.pl/artykul/0,0,a,4333,dotacja-na-innowacyjna-technologie-4-4-poig.html

Przeczytaj także

Nowość, najcieplejsz...

Nowość, najcieplejsza brama segmentowa na rynku !!! Grupa PETECKI wprowadza na rynek nową bramę segmentową. PETECKI...

Więcej

Mały sprzęt wielkich...

Montaż szkła – przyssawki do szyb. Duże przeszklenia od kilku lat wiodą prym wśród trendów w...

Więcej

Partnerzy infookno.pl

Facebook