Branżowy portal stolarki

Branżowy portal stolarki
architektura-budownictwo-gospodarka

Fakro Premium

Fundusze europejskie -kolejna odsłona dla MŚRiP

2013-04-01 | Autor: infookno

Dotacja na innowacyjną technologię - 4.4 POIG
Z informacji dostępnych na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w 2013 roku polscy przedsiębiorcy będą mieli kolejną szansę, po ,,Kredycie technologicznym’’ i ,,Programie pilotażowym na wdrożenie wynalazku’’, na realizację inwestycji polegających na wdrożeniu innowacyjnych technologii. Umożliwia to działanie 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym’’. Według opublikowanych przez PARP informacji, konkurs ten zostanie ogłoszony w drugiej połowie kwietnia 2013 roku.

W ramach działania 4.4. o wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty z sektora MŚP, czyli mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak pewnym utrudnieniem dla tych firm może okazać się kryterium minimalnej wartości inwestycji, o której dofinansowanie można się ubiegać, gdyż wynosi ono w tym przypadku aż 8 mln złotych. Choć dla statystycznego mikro bądź małego przedsiębiorstwa pozyskanie finansowania na tak wysoką kwotę może być przeszkodą trudną do pokonania, to warto o nie walczyć, gdyż środki będą przyznawane zgodnie z mapą pomocy publicznej (od 40 do 70 proc. kosztów kwalifikowanych). Co w przypadku mikro i małych firm realizujących projekty o minimalnej wartości 8 mln zł, daje nawet do 5,6 mln zł dotacji w najbiedniejszych województwach.

Wspomniany wcześniej ,,Kredyt technologiczny’’ był zdecydowanie najpopularniejszym działaniem inwestycyjnym w dwóch ubiegłych latach. Jednak różni się on znacząco od działania 4.4. Przede wszystkim instytucją wdrażającą jest w tym przypadku PARP w Warszawie, a nie Bank Gospodarstwa Krajowego, jak to było w przypadku kredytu. W związku z tym dokumentacja aplikacyjna ma całkowicie inną konstrukcję i jej sposób składania jest zupełnie inny. Różnica pomiędzy tymi dwoma popularnymi działaniami wynika również z samej formy udzielenia pomocy. W przypadku ,,Kredytu technologicznego’’ wsparcie jest udzielane w postaci tzw. premii technologicznej przeznaczonej na spłatę kredytu technologicznego zaciąganego w jednym z banków komercyjnych posiadających umowę o współpracy z BGK. Natomiast działanie 4.4 to klasyczna dotacja wypłacana w formie refundacji lub zaliczki. Jednak najistotniejszą różnicą pomiędzy działaniami są kryteria oceny. W przypadku kredytu technologicznego projekt - aby otrzymać dofinansowanie - musiał zdobyć wszystkie 9 na 9 możliwych punktów w ocenie merytorycznej. Zatem wszystkie kryteria merytoryczne były obligatoryjne, a niespełnienie jednego z nich skutkowało odrzuceniem wniosku.

Autor: Łukasz Stabiński, artykuł pochodzi z portalu Fundusze Europejskie
http://www.fundusze-europejskie.pl/artykul/0,0,a,4333,dotacja-na-innowacyjna-technologie-4-4-poig.html

Przeczytaj także

Mały sprzęt wielkich...

Montaż szkła – przyssawki do szyb. Duże przeszklenia od kilku lat wiodą prym wśród trendów w...

Więcej

Nowość, najcieplejsz...

Nowość, najcieplejsza brama segmentowa na rynku !!! Grupa PETECKI wprowadza na rynek nową bramę segmentową. PETECKI...

Więcej

Partnerzy infookno.pl

Facebook