Branżowy portal stolarki

Branżowy portal stolarki
architektura-budownictwo-gospodarka

Fimtec

Związek Polskie Okna i Drzwi - wywiad

2013-05-11 | Autor: GEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czym dzisiaj jest Związek, kogo reprezentuje i ilu ma Członków?

Związek  Polskie  Okna  i Drzwi  to branżowa  organizacja  skupiająca  czołowych  producentów, dostawców  i  dystrybutorów  stolarki budowlanej  w Polsce.  Związek  POiD  działa  na  rzecz  rozwoju branży stolarki budowlanej  i  aktywnie  wspiera  działania  eksportowe,  promuje  termomodernizację budynków oraz  wprowadzanie  rozwiązań pozwalających  na eliminację z rynku  wyrobów niecertyfikowanych.  Związek prowadzi  również działalność  informacyjno-szkoleniową  z zakresu stolarki  budowlanej  i stanowi  forum, na  którym członkowie organizacji mogą wymieniać  poglądy i pomysły służące rozwojowi branży.

2. Ilu z nich jest producentami, a ilu dostawcami do branży stolarki?
Struktura członkowska od lat jest niezmienna. W chwili obecnej 70% członków stanowią producenci, a 30% dostawcy komponentów do produkcji stolarki. W gronie Zarządu i rady Związku opracowujemy nowy model funkcjonowania Związku, ale jeszcze trochę za wcześnie, aby o tym  mówić.

3. Związek jest w Konsorcjum Polskie Okna, jak przebiega Program Promocji Polskiej Stolarki i jakie są jego efekty?
W ramach Branżowego Programu Promocji „Polskie Okna i  Drzwi”, przedsiębiorcy z sektora stolarki budowlanej  otrzymują  dofinansowanie  działań promocyjnych  prowadzonych  w Polsce  i  za  granicą.
Działania  te  obejmują  dwa  komponenty  –  w  przypadku  komponentu  A,  w  skład  którego  wchodzą m.in. targi zagraniczne i krajowe, misje gospodarcze oraz szkolenia – przedsiębiorcy otrzymują 75% zwrotu  wszystkich  kosztów  kwalifikowanych.  Udział w  działaniach  komponentu B  - obejmującego m.in. wizyty studyjne dziennikarzy (najbliższe odbędzie się podczas IV Kongresu Stolarki Polskiej, 16-17 maja  2013 roku),  branżowe  seminaria  na  rynkach zagranicznych  czy  też kampanie  reklamowe w prasie i internecie, jest dla uczestników programu bezpłatny.
Do tej pory, w ramach realizacji programu, polscy przedsiębiorcy z branży stolarki budowlanej wzięli udział  m.in.  w ubiegłorocznych  targach  Made  Expo w  Mediolanie,  Equipbaie  Metalexpo w Paryżu, styczniowych targach BAU w Monachium, IBF w Brnie czy też poznańskich targach BUDMA. Działania promocyjne przewidziane na ten rok obejmują także obecność na targach BATIMAT w Paryżu, i Made Expo w Mediolanie, a także misje gospodarcze w Rzymie w maju br. i w Kolonii we wrześniu br. Potwierdzeniem  skuteczności działań BPP „POLSKIE OKNA I DRZWI” są protesty, z jakimi spotyka się on ze  strony organizacji  zrzeszających  producentów  okien  i drzwi  m.in.  z Niemiec  i  Czech.  BPP realizowany dla polskiej branży stolarki budowlanej jest również jednym z najlepiej ocenianych wśród 15 projektów  Branżowych Programów  Promocji.  Ministerstwo Gospodarki  ogłosiło kontynuację naboru wniosków do udziału w programie i  –  doceniając aktywne działania promocyjne  – przyznało mu kolejne dofinansowanie w wysokości 6 mln złotych.

4. Czy Członkowie Związku mają problemy  związane z kryzysem  ekonomicznym  i w jak  sposób staracie się im Państwo pomóc?
Sytuacja  na  rynku  budowlanym zawsze  silnie  powiązana  jest z ogólną  sytuacją  gospodarczą kraju. W warunkach  spowolnienia  gospodarczego,  spada  również ilość  inwestycji  realizowanych w budownictwie. Związek  Polskie  Okna  i  Drzwi  ma  na  uwadze  tę sytuację  i  podejmuje  działania mające na celu - na tyle, ile jest to możliwe - złagodzenie jej skutków. W ramach Konsorcjum Polskie Okna  i  Drzwi  realizujemy Branżowy Program  Promocji  Polskich  Okien  i  Drzwi,  promujący  rodzimą stolarkę budowlaną  za granicą. Kolejnym  „narzędziem”,  które  tu  wykorzystujemy jest  kampania Public  Relations,  skierowana  do klientów indywidualnych,  wykonawców  i  architektów.  Poprzez kampanię, do odbiorców  dostarczana  jest  fachowa  wiedza  na  temat  stolarki  budowlanej,  a także promowany jest profesjonalny wizerunek Związku  i  firm w  nim  zrzeszonych.  Bardzo dużo czasu kwestii kryzysu poświęcimy również  podczas obrad IV Kongresu Stolarki Polskiej, gdzie szczegółowo omówione zostaną m.in. takie kwestie, jak globalna konkurencja czy też wykorzystanie eksportu jako dźwigni  rozwoju  firm.  Spotkanie  w  gronie  czołowych przedstawicieli branży pozwoli  wypracować rozwiązania, dzięki którym polska stolarka budowlana będzie mogła się rozwijać, mimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej.

5. Czy spodziewacie się poważnych perturbacji i przetasowań na naszym rynku, szczególnie wśród małych i średnich firm. Czy będą upadłości?
Ze  względu na  postępujący proces  globalizacji,  myślę,  że  kryzys  ekonomiczny,  który dotknął największe  gospodarki  świata,  odbije  się  również na  polskich  przedsiębiorcach.  Dekoniunkturę rzeczywiście najmocniej odczują właściciele firm średnich i małych. Bez  wątpienia kryzys wymusi na nich zmiany. Nie muszą one jednak oznaczać upadłości. Interesującym trendem, który obserwuję na rynkach zachodnich, jest przekształcanie niewielkich firm produkcyjnych w dystrybutorów produktów większych marek. Być może to kierunek, którzy powinni rozważyć i polscy przedsiębiorcy.

6. Związek jak każde tego typu stowarzyszenie lobbuje za nowymi i dobrymi dla  swoich Członków rozwiązaniami. Za czym Państwo lobbujecie i jakie są tego efekty?

Ostatnie działania  Związku Polskie  Okna i  Drzwi  miały na  celu  wdrożenie prawa  regulującego certyfikację rozwiązań stosowanych w stolarce budowlanej. Kładziemy nacisk na to, aby konsumenci mogli w prosty sposób odnaleźć  sprawdzone, polskie produkty. Na kierunek działań Związku wpływ będzie miał również zbliżający się IV Kongres Stolarki Polskiej. Wydarzenie to stanowi swoiste forum wymiany idei  i oświadczeń.  Jak  co roku,  tak  i  tegoroczna  edycja  Kongresu  zakończy  się  rezolucją, którą Związek będzie zobligowany wprowadzić w życie.

7. Eksport stolarki staje się polską specjalnością, jakie są szacunki eksportowe na ten rok?
Eksport  jest ważną  częścią polskiego PKB.  Im więcej  towarów  sprzedamy za  granicę,  tym większe dochody do budżetu państwa.  W  roku  2012 wartość  eksportu  polskiej  stolarki  przekroczył  1 mld Euro.   Wszystko wskazuje  na  to, że  taka wartość powinna być utrzymana. Mamy nadzieję, że realizowany przez  Konsorcjum POLSKIE  OKNA  I  DRZWI  Branżowy Program Promocji  okien  i  drzwi
tylko w tym pomoże.

8. Za kilka dni odbywa się cykliczny Kongres Stolarki. Do kogo jest  adresowany i kto w   nim  może uczestniczyć?
Zbliżający się  czwarty  już Kongres  Stolarki Polskiej  odbywający  się pod hasłem  „Branża  bez ograniczeń” dotyczyć  będzie  eksportu. Wydarzenie  skierowane  jest  do wszystkich firm  związanych z branżą  stolarki  budowlanej  i  nie  tylko.  Na  tegorocznej  edycji  nie  zabraknie  przedstawicieli  świat nauki,  otoczenia  biznesowego  czy  branżowych  mediów  polskich  i zagranicznych.  Kongres  będzie świetną okazją dla  przedsiębiorców,  którzy chcą  rozwijać  swoje  firmy i „suchą stopą” przejść  przez kryzys.

9. Podczas Kongresu zostaną rozdane Orły Polskiej Stolarki dla najbardziej zasłużonych ludzi w branży, czy są już jakieś przecieki co do osób nagrodzonych?
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach. Pierwsze z nich - Lider Polskiej Myśli Technicznej, jest zarezerwowane dla firm najbardziej innowacyjnych. Kolejną statuetkę otrzyma laureat konkursu Osobowość Roku  Branży Stolarki  Budowlanej 2012.  Tytuł ten  będzie  stanowić  wyraz  uznania przedstawicieli  branży dla działań laureata.  Kandydatury  do tego tytułu  można  było zgłaszać od 26 marca  do 22 kwietnia  2013 roku.  W  głosowaniu internetowym,  które  właśnie  trwa,  wybranych zostanie   pięciu  najpopularniejszych kandydatów.  Ostatecznego wyboru  dokonają  uczestnicy  IV Kongresu  Stolarki  Polskiej, w łosowaniu tajnym.  Laureat  otrzyma  statuetkę jeszcze  tego samego wieczoru  podczas uroczystej  Gali.  Wyróżnienia Prezesa  Zarządu Związku  Polskie  Okna  i Drzwi otrzymają natomiast firmy bądź osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju branży, Związku  POiD,  a  także  aktywnie  brały udział  w  projektach  realizowanych  przez  Związek  oraz inicjowały nowe działania, służące całemu środowisku.

10. Jakie macie Państwo plany na najbliższy rok działalności?
Naszym zadaniem jest  prowadzenie działań wspierających  polskich  producentów,  dostawców i dystrybutorów  stolarki  budowlanej.  W  związku  z tym,  w  dalszym ciągu będziemy lobbować  za korzystnymi  dla  branży rozwiązaniami.  Przez  najbliższy rok  będziemy  też  kontynuować  działania prowadzone w ramach Branżowego Programu Promocji „Polskie Okna i Drzwi” oraz kampanię Public Relations.  Także  IV Kongres  Stolarki  Polskiej  przyniesie  kolejne  wyzwania  dla  Związku  -  rezolucja, którą  zakończy  się   Kongres,  będzie  impulsem do dalszych  aktywności.  Zamierzamy wzmocnić działania na rzecz naszej branży, a w czym konkretnie się to będzie przejawiać - to pokaże sytuacja na rynku.  

Dziękujemy za odpowiedzi na nasze pytania.

Rozmowę przeprowadził Grzegorz Cendrowski

Przeczytaj także

Nowość, najcieplejsz...

Nowość, najcieplejsza brama segmentowa na rynku !!! Grupa PETECKI wprowadza na rynek nową bramę segmentową. PETECKI...

Więcej

Mały sprzęt wielkich...

Montaż szkła – przyssawki do szyb. Duże przeszklenia od kilku lat wiodą prym wśród trendów w...

Więcej

Partnerzy infookno.pl

Facebook